+45 30 290 890 karina@familienitale.dk

Det er vigtigt for alle mennesker at blive mødt positivt af andre mennesker omkring dem. Når man smiler til hinanden viser smilet, at man er følelsesmæssigt tilgængeligt for andre mennesker. Et smil åbner døre, siges det. Et smil signalerer at man er imødekommende, åben, positivt stemt overfor den man smiler til og at man er tilgængelig i sin kontakt.

Selvfølgelig kan man ikke smile alle døgnets timer og ej heller i alle situationer i livet. Men når vi taler om børn og vigtigheden i at være følelsesmæssig tilgængelig, gælder det om at signalere åbenhed, og imødekommenhed overfor barnets kontaktmæssige egenskaber. Altså være tydelig omkring viljen til at ville barnet og dets initiativer. Når et barn forsøger at tage kontakt til dig, uagtet om det er en positiv eller negativ kontaktform, er det vigtigt at du støtter dem i deres kontaktforsøg, hvilket gøres ved at smile til dem. Åbenheden via smilet bekræfter overfor barnet, at du imødekommer dets spæde kontaktmæssige initiativer.

Nogle børn kan også være generte og usikre. Dette ses ofte i kontakten til nye voksne omkring dem. Disse børn kan være sensitive overfor dine signaler om ”tilgængelighed” som du får sendt til dem. Disse børn skal også have tid til at finde ro i dit smil.

 

Tænk over hvornår du sidst har smilet til et barn.