+45 30 290 890 karina@familienitale.dk

Børn med autisme

Har dit barn fået diagnosen autismespektrumforstyrrelser? Så kontakt mig og lad mig hjælpe både jer og jeres barn.

Udgangspunktet er DIT barn

At være forældre til et barn med autismespektrumforstyrrelser kan være rigtig svært i situationer, som ikke er konfliktskabende i andre familier. Vi kan tilbyde hjælp til hvordan I som forældre skal/kan gribe konfliktfyldte hverdagssituationer an og I som forældre vil få specialpædagogiske redskaber til at lette disse situationer. 
Har du et barn med autismespektrum forstyrrelse, er det DIT barn vi tager udgangspunkt i. Vi er meget opmærksomme på IKKE at generalisere.

Vi kan tilbyde sparring, vejledning og konkrete redskaber til støtte for jer som trænger til nye øjne på svære situationer. 

Det kan være i forhold til:

Søskendeproblematik, ændringer i rutiner, spisesituationer, morgen og aftenritualer og hvordan I som forældre, skal agere i forhold til autismen.

INGEN FAMILIER ER ENS, OG INGEN HJÆLP ER ENS.

Gruppeforløb eller enkeltforløb for børn/unge med autisme og/eller ADHD

Kurset har fokus på hvem du er, hvad der er dine styrker og ressourcer og hvordan du kan håndtere og få strategier til dine udfordringer og sårbarheder. Formålet er, at du opnår viden om hvordan autisme passer på dig, så du opnår en bedre selvforståelse, samt en forståelse for hvad autisme kan bringe med sig.

I gruppeforløb matcher vi børn/unge så de har nogen af spejle sig i, på ca. samme alder som dem selv. Det er gruppemøder for personer med autisme og eller ADHD. Diagnoser som OCD, Tourette etc. som er samtidig med autisme og ADHD er ingen hindring.

For os er det vigtigt at barnet/den unge får øget trivsel ved blandt andet at have en praktisk viden om sig selv. Dette arbejder vi med ved at give en mulighed for at kunne spejle sig i jævnaldrende og samtidig også kunne erfaringsudveksle børn/unge imellem.

Gruppesamtalerne foregår i Greve i et lille terapilokale, hvorfor der max. er fire børn/unge samlet af gangen. Der vil til samtalerne blive serveret snacks. (Nødder, slik, chokolade) og noget at drikke (sodavand, isthe og vand)

På møderne vil Karina være tilstede og varetage møderne.

Selve samtalen varer en time med et specifikt emne. Undervejs er børnene/de unge inddraget så de får hørt hinanden. Det er frivilligt om børnene/de unge har lyst til at sige noget til møderne eller blot ønsker at lytte.

Emnerne for gruppesamtalerne vil være forskellige men første gruppesamtale vil omhandle hjernens funktioner, særtræk ved diagnosen og eventuel komorbiditet.

Samtaler med børn/unge med autisme

Individuelle samtaler med barnet/den unge med udgangspunkt i barnets hverdag, liv og udvikling. Kr. 750,- pr. samtale.

7 gruppesamtaler med alderssvarende børn/unge. Her er prisen kr. 6000 inkl. moms. Dette dækker samtaler, forplejning og materialer.

Lad mig høre fra dig

Ring og hør nærmere eller send mig en mail via nedenstående knapper, og så vender jeg tilbage hurtigst muligt.