+45 30 290 890 karina@familienitale.dk

Alle børn har brug for faste rutiner og rammer. Uanset om vi taler om børn med diagnoser eller ej.

Børn trives ikke med uforudsigelighed og har ofte en ringe tidsfornemmelse, som gør dem usikre. 

Sørg for at lave så mange faste rutiner omkring dagligdags gøremål som muligt. Det tænkes både på morgensituationen (i hverdagen), sengetid, aftensmad, lektielæsning osv. 

Forudsigelighed giver barnet tryghed og ro i hovedet og konflikterne i hverdagen vil mindskes betydeligt, da barnet ikke skal bruge energi på at aflæse og forstå “verden” omkring sig.

Faste rutiner og rammer er vigtige og grundlæggende for både børn og forædlre, da det giver mere ro i familien og mere overskud til at arbejde med de mere spontakt opståede konflikter, som uundgåeligt dukker op. 

Hvis jeres hverdagsmorgen kører efter en fast rutine, er energien større, til at håndtere at jeres barn pludselig vil have shorts på i snevejr eller at ynglingskjolen er til vask.

Det kan også være svært som forælder at lave faste rammer og rutiner, hvis man ikke er vant til det. 

Men de fleste børn og forældre trives bedst i en hverdag med en vis grad af regelmæssighed og forudsigelighed.

I forhold til børn, har mange børn godt af, at kende de 9 hv-ord.

Her er et eksempel i forhold til at skulle til fødselsdag:

Hvad? (Hvad skal der ske)

Hvor? (Hvor skal vi hen)

Hvordan? (Hvordan kommer vi fra derhen og hjem)

Hvem? (Hvem skal med, hvem deltager)

Hvor meget? (Hvor meget skal jeg være med/forventning)

Hvor længe? (Hvor lang er transporttiden, selve seancen til fødselsdagen/hvornår er den slut)

Hvornår? (Hvornår er fødselsdagen slut, hvornår starter den)

Hvorfor? (Hvorfor skal jeg med, hvorfor skal vi være der så længe)

Hvad så? (Hvad sker der bagefter)

 

Arbejd på at give jeres barn de bedste rammer for en rolig og forudsigelig hverdag.