+45 30 290 890 karina@familienitale.dk

Små stemmer, store budskaber ⇛ At afkode babysprog og tidlig kommunikation

Introduktion til emnet

Fra de allerførste gurglen til de første forståelige ord – kommunikationen med et barn er en fascinerende rejse. Forståelsen af babysprog og de tidlige tegn på kommunikation er afgørende for at styrke båndet mellem forældre og barn og understøtte barnets udvikling. Hvordan kommunikerer børn fra spædbarnsalderen til deres forældre og hvordan kan forældre afkode og reagere/interagerer på disse signaler? Og hvorfor er det så vigtigt at støtte den sproglige udvikling? Det vil vi se nærmere på i denne artikel.

Babysprog og de første kommunikationstegn

Spædbørn begynder at kommunikere længe før de siger deres første ord. Gråd, mimik, kropsbevægelser og lyde er alle en del af et barns grundlæggende kommunikationsrepertoire. Ved at være opmærksomme på disse signaler kan forældre og omsorgspersoner reagere hensigtsmæssigt og derved styrke barnets fornemmelse af tryghed og tilknytning. Ved at vise de samme udtryk tilbage til barnet, sige de samme lyde, giver det en tryghed for barnet i at blive aflæst og imødekommet.

Skal jeg også hjælpe dig og din familie?

Som familievejleder har jeg i mere end 25 år hjulpet familier gennem svære tider og specialiserer mig i autismespektrumforstyrrelse (ASF).

Karina familienitale.dk

Forståelse og støtte til kommunikationsudviklingen

Kommunikation er en kompleks proces, der involverer både lytte- og talesprog. Forældre kan støtte deres barns kommunikative udvikling ved regelmæssigt at tale med barnet, selv før det kan tale tilbage. Denne envejskommunikation er afgørende, da den lægger grundlaget for sproglig forståelse og udvikling. At læse højt, synge og inddrage barnet i daglige samtaler er effektive måder at fremme sproglige færdigheder på. Derudover kan man som forælder italesætte alt hvad man gør, hvilket ligeså fremmer de sproglige færdigheder. Det kan være sætninger som ”Nu går jeg lige ud i køkkenet” Uhh det lyder som om du er sulten, nu finder jeg lige lidt mad frem” etc.

Desuden er det vigtigt at anerkende og reagere på barnets forsøg på kommunikation, hvilket medvirker til at styrke dets motivation for at udtrykke sig og lære nye ord.

kommunikation med børn

Brugen af tegnsprog med babyer

En interessant tilgang til tidlig kommunikation er brugen af babytegnsprog. Forskning har vist, at babyer, der lærer tegnsprog, ofte er i stand til at kommunikere deres behov og følelser, før de kan tale. Dette kan mindske frustrationen hos både barn og forældre og skabe et stærkere emotionelt bånd.

Sociale interaktioner

Social interaktion spiller også en central rolle i udviklingen af kommunikationsevner. At arrangere legeaftaler med jævnaldrende eller deltage i grupper med andre forældre og børn giver barnet mulighed for at observere og deltage i sociale udvekslinger, hvilket er afgørende for udviklingen af sociale og kommunikative færdigheder. Det er vigtigt, at man som voksen er omkring børnene og sætter ord på deres leg og de følelser de udviser.

kommunikation med børn

FAQ om kommunikation med børn

Hvornår skal jeg begynde at bekymre mig, hvis mit barn ikke taler?

Hvert barn udvikler sig i sit eget tempo, men hvis dit barn ikke siger ord eller laver gestusser, som at pege, ved 12 måneders alderen, kan det være en god ide at konsultere en børnelæge eller talepædagog.

Kan brugen af babytegnsprog forsinke taleudviklingen?

Nej, forskning har vist, at babytegnsprog faktisk kan fremme taleudviklingen, da det styrker de underliggende kommunikative færdigheder og giver et værktøj til udtryk, før barnet er i stand til at forme ord.

Hvordan kan jeg støtte mit særligt sensitive barns kommunikationsudvikling?

Særligt sensitive børn kan have gavn af en rolig og forudsigelig tilgang. Tal langsomt, lyt aktivt til dit barns forsøg på at kommunikere, og sørg for et trygt miljø, hvor barnet føler sig tryg ved at udtrykke sig.

Hvad er de vigtigste tegn på, at et barn er ved at udvikle kommunikationsevner?

Tidlige tegn inkluderer vrøvleri, lyde, brug af hænder til at pege eller vinke, reaktion på sit navn, og forsøg på at efterligne lyde og ord fra voksne.

Afsluttende tanker

At forstå og støtte et barns tidlige kommunikationsudvikling er afgørende for dets generelle trivsel og fremtidige sprogfærdigheder. Ved at skabe et støttende miljø, der opmuntrer til udtryk og forståelse, kan forældre og omsorgspersoner hjælpe med at låse op for de utallige muligheder, som effektiv kommunikation bringer.

Andre blogindlæg som dette