+45 30 290 890 karina@familienitale.dk

Børn og unge-
problemer

Børn og unge kan have været udsat for ting, som påvirker dem, hvilket får dem til ikke at trives.

Når børn trives, trives hele familien

Mange forældre henvender sig, når de er bekymrede for, om deres børn trives, hvilket er rigtig fornuftigt, fordi børn der ikke trives, er ´et kald´ til forældrene om, at noget ikke fungerer optimalt – om noget skal ændres. Faktisk er det hele familien, der påvirkes, når et barn eller en ung ikke fungerer optimalt, og det kan være vanskeligt for alle parter at håndtere de følelser, der følger med.

Det kan dreje sig om børn og unge, der er eller har været udsat for skilsmisse, svigt, mobning, mistet en nær slægtning, seksuelt krænket, ramt af angst eller depression, kede af at gå i skole, dårlig social trivsel, eksamensangst mv. Det kan også dreje sig om unge, hvor der i hjemmet er vanskeligheder mellem den unge og forældrene, der typisk forekommer i teenageårene under den unges identitetsdannelse (socialisering), hvilket viser sig i form af: lavt selvværd, negativt selvbillede og ringe selvtillid samt svært ved at leve op til egne og andres forventninger.

Symptomerne kan optræde såvel fysisk som psykisk: mavesmerter, hovedpine, tristhed, angstsymptomer, og forskellige adfærdsproblemer såsom selvdestruktiv adfærd som cutting (skær i sig selv), spiseforstyrrelser mv.

Hos mig kan barnet eller den unge vende sine problemer med en neutral voksen i et fortroligt rum. Jeg kan hjælpe den unge på rette køl igen ved at lytte, finde mening og hjælpe til at få øje på egne styrker og derigennem afhjælpe evt. udfordringer.

Min mangeårige erfaring har lært mig, at min fornemmeste opgave og styrke er, at møde barnet/den unge i øjenhøjde. Jeg bestræber mig altid på at skabe en uformel og tryg stemning. Det er ligeledes min erfaring, at samtalerne i mange tilfælde giver barnet/den unge glæden tilbage i nuet og overskud til at vende sit blik fremad mod de muligheder, livet også tilbyder. Jeg afslutter typisk forløbet med en koordinerende samtale, hvor forældre deltager.

Jeg tilbyder samtaler med børn og unge helt ned til omkring 8-10-års alderen

Det er ok at være uperfekt – Når karakterer, udseende eller andet fylder SÅ meget, at det har indvirkning på barnet/den unges hverdag.

Kommunikation med andre – Kommunikation med forældre, søskende, venner der er svært. Her gives strategier til arbejde med dette.

Hvordan får jeg et bedre forhold til mine søskende – Her arbejdes med udgangspunkt i kommunikation i børnehøjde. Hvad skal jeg selv gøre, for at ændre det jeg ønsker bliver ændret.

Når skolen er yt – Hjælp til at se skolen/problematikkerne fra en anden vinkel, og værktøjer til at gribe tingene an på en anden måde.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine kontaktoplysninger og en beskrivelse af dit behov. Jeg vender tilbage hurtigst muligt.

9 + 9 =