+45 30 290 890 karina@familienitale.dk

Familievejledning

Familievejledning handler om at skabe en bedre gensidig forståelse for hinanden og tage fælles ansvar.

Fælles ansvar og bedre gensidig forståelse

Familievejledning går ud på at tage fælles ansvar for familiens udfordringer og fælles at løfte opgaven med at få det godt sammen indbyrdes. Ingen familier er ens.

Man giver ikke et enkelt familiemedlem skylden eller udnævner syndebukke, men kigger på hvordan det man siger og gør kan være med til, at påvirke fællesskabet i henholdsvis positiv eller negativ retning.

Familievejledning er også for jer, der tænker:

– Det burde vi da kunne klare selv
– Kan man virkelig bede om hjælp til det?
– Hvorfor kan vi ikke, når alle andre kan?

Når familielivet af en eller anden årsag er blevet svært og én eller flere i familien ikke trives, kan jeg tilbyde hjælp til familier og børn i form af fx:

– Forældrevejledning hvis du ønsker hjælp til konkrete problemstillinger

– Konfliktmægling – hvis kommunikationen mellem dig og én i din familie er brudt sammen

– Kortere eller længerevarende familieforløb – hvis én eller flere i familien ikke trives, hvilket oftest ses hos børnene

– Konsultativ bistand til skoler – hvis dit barn har det svært her

Med et familievejledningsforløb, vil I kunne nå til en uddybet forståelse af de handlemønstre, der fastlåser jer, og I vil kunne opdage handlemuligheder, som er i overensstemmelse med det familieliv, I faktisk ønsker at leve. Jeg vil arbejde kreativt med jeres indbyrdes dynamik og hjælpe jer med, at få problemer til at blive erstattet af ny konstruktiv forståelse og nye brugbare løsninger.

Jeg kan mødes med de voksne alene, med et eller flere af børnene, eller med hele familien på én gang. Jeg foreslår, I ringer til mig, så vi sammen kan afklare, hvordan vi mest hensigtsmæssigt starter op.

Min rolle til samtalerne vil være at veksle mellem at give coaching, konkrete råd, støtte og vejledning. Det vigtigste er dog, at I alle ønsker en ændring.

Der er ingen rigtig eller forkert måde at være familie på. Jeg tager udgangspunkt i jer og jeres måde at være familie på.

Skal jeg også hjælpe din familie?

Ring og hør nærmere eller send mig en mail via nedenstående knapper, og så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Diagnose i parhold

At navigere i et parforhold, hvor en eller begge parter har en diagnose som ADHD/ADD og/eller autisme, kan være udfordrende. Udfordringerne kan variere fra kommunikationsvanskeligheder, impulskontrol, til koncentrationsproblemer og følelsesmæssige udsving. Som familievejleder har jeg stor erfaring med at støtte par, hvor ADHD/ADD og/eller autisme diagnoser er en del af hverdagen. Jeg kan blandt andet lære jer at:

  • bruge teknikker til at sikre, at begge parter føler sig hørt og forstået, selv når der er følelsesmæssige udbrud
  • udtrykke jer klart og direkte, hvilket kan minimere misforståelser og konflikter
  • skabe en rutine, der giver begge parter tryghed og forudsigelighed
familievejledning_diagnoser_i_parforhold
familievejledning_par_med_diagnoser

Derudover vil I få hjælp til at bruge organisatoriske værktøjer som kalender-apps, påmindelser og to-do lister, der kan hjælpe med at holde styr på dagligdagen.

Hos Familienitale får I skræddersyet støtte og vejledning, der kan hjælpe jer med at navigere i livet som par med ADHD/ADD og/eller autisme diagnoser. Målet er at skabe en hverdag, hvor begge parter trives, føler sig forstået og elsket, uanset de udfordringer, diagnosen måtte medføre. Lad os sammen arbejde hen mod et stærkere, mere kærligt og harmonisk parforhold.

Hvem er familievejledning for?

Familievejledning er for enhver familie, der ønsker at styrke deres indbyrdes forhold og forbedre familielivet. Hvis du nogensinde har tænkt, “Det burde vi da kunne klare selv,” eller “Kan man virkelig bede om hjælp til det?”, så er familievejledning også for dig. Det er en fejlagtig antagelse, at kun familier med åbenlyse problemer kan have gavn af vejledning. Faktisk kan alle familier, store som små, med forskellige baggrunde og sammensætninger, drage fordel af professionel vejledning.

Hvad enten det handler om at løse konkrete problemstillinger, genoprette brudt kommunikation, eller blot at styrke familiens samhørighed, tilbyder vi med vores familievejledning, et skræddersyet forløb, der tager højde din families unikke behov. Der er ingen “one size fits all” – hvert forløb tilpasses efter familiens specifikke situation og mål.

familievejledning

Hvad kan min familie opnå med familievejledning?

familievejledning

Med familievejledning kan din familie opnå en dybere forståelse og indsigt i de handlemønstre, der kan have været medvirkende til at der er skabt en ubalance i hjemmet. Det er en chance for, at se på familiens interaktioner fra et nyt perspektiv og lære nye, konstruktive måder at kommunikere og løse konflikter på. Det er ikke kun et spørgsmål om at løse eksisterende problemer, men også om at opdage nye måder at interagere på, der er mere i overensstemmelse med den familiedynamik, I stræber efter.

Forældre får specifik vejledning i, hvordan de kan håndtere specifikke udfordringer med deres børn, og familier lærer at arbejde sammen for at skabe en mere harmonisk og ønsket familie. Målet er aldrig at finde skyldige, men at finde løsninger og bygge respektfulde broer der, hvor kommunikationen måske er brudt sammen.

Styrk familielivet gennem samtale og forståelse

Familievejledning handler ikke kun om at løse problemer, men også om at styrke familiens fundament. Det giver en mulighed for at skabe et mere åbent og ærligt miljø, hvor alle familiemedlemmers stemmer bliver hørt og værdsat. Gennem samtaler og øvelser lærer familier at anerkende og respektere de unikke perspektiver og behov der er i en familie. Dette styrker både familiens nutidige forhold, og danner grobund for et stærkere bånd og en ny vinkel på  konflikthåndtering i fremtiden. 

Familievejledning er en investering i familiens fremtidige velvære. Ved at søge hjælp, kan familier transformere deres hjemmeliv og opnå en ny forståelse og samhørighed. Husk, der er ingen skam i at bede om hjælp – det er faktisk et tegn på styrke. En investering i familien.

familievejledning

Lad mig høre fra dig

Skal jeg også hjælpe din familie med familievejledning, så ring og hør nærmere eller send mig en mail via nedenstående knapper, og så vender jeg tilbage hurtigst muligt.